1. บริการหลังการขาย และตรวจซ่อมเครื่องมือวัด

2. บริการสอบเทียบอุปกรณ์วัดแรงดันและอุณหภูมิ

           2.1แรงดัน ( Accredited by ISO/IEC 17025)
                  - Absolute & Vacuum
                  - Pressure Indicato

 1. - Pressure Switch

  - Pressure Transmitter

  - Pressure Control Indicator

  2.2เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

  - Themometer, RTD, Thermocouple

  2.3อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่าง

  - Indicator, Recorder, Transmitter, Switch

  3. รับออกแบบ ติดตั้ง สำหรับงานภาคสนาม

(Batching, Filling, Dosing Plants, Control Panels, plant models, etc.)

4. Standard Signal Measuring and Generating

- มิลลิโวลต์

- โวลต์

- มิลลิแอมป์

5. Overhaul of Valves

- Control Valves of all type (Leakage Test Standard : ANSI, B16, 104-1976)

- Safety Valves of all type (Test Standard :527)

6. Maintenance Service – Preventive maintenance, Plant maintenance

7. บริการอบรมข้อมูลทางด้านเทคนิค

- สำหรับงานบริการเครื่องมือวัด การใช้งาน

8. รับทดสอบรูปแบบการฉีดของหัวฉีด

- รูปแบบการฉีด มุม และ อัตราการฉีด